Climb Ras Dashen, highest peak in the Ethiopian Simien mountains | Walk in Wild Places

Climb Ras Dashen (4,550m)

Adventure tours of Ethiopia and trekking in the Simien Mountains